Στο φως νέες κραυγαλέες υποθέσεις φοροδιαφυγής

Όργιο φοροδιαφυγής, με αδήλωτα εισοδήματα και εικονικά τιμολόγια, αποκάλυψε το ΣΔΟΕ μετά από εκτεταμένες έρευνες τον Οκτώβριο. 

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση πρώην δημάρχου δήμου της Αττικής, ο οποίος απέκρυψε από το 2004 έως το 2009 εισοδήματα ύψους 3.427.000 ευρώ. 
Επίσης, καρδιολόγος - δημόσιος υπάλληλος στον Πειραιά, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
Στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο έρευνας για αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο ΑΠΘ, προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές του Ιδρύματος.
Αναλυτικά, 
 Η Περιφερειακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αττικής ανακάλυψε τα εξής:
1.       Εξι επιχειρήσεις έλαβαν 1.068 εικονικά φορολογικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές συνολικού ύψους 22.000.000 ευρώ και δεν απέδωσαν ΦΠΑ ύψους 5.060.000 ευρώ
2.      Τέσσερις επιχειρήσεις εξέδωσαν 580 εικονικά στοιχεία για ανύπαρκτες συναλλαγές 20.490.000 ευρώ, με αποτέλεσμα οι λήπτες αυτών να συμψηφίσουν παράνομα ΦΠΑ 4.712.000 ευρώ και να μην καταβληθούν οι αναλογούντες φόροι.
3.      Επιχείρηση εκμίσθωσης και διαχείρισης ακινήτων στον Αγ. Ιωάννη Ρέντη δεν εξέδωσε 239 φορολογικά στοιχεία ύψους 518.000 ευρώ και απέκρυψε τα έσοδα από την Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.
4.      Ιατρός-καρδιολόγος στον Πειραιά, δημόσιος υπάλληλος, από το 2004 έως το 2010 απέκρυψε εισοδήματα ύψους 1.474.000 ευρώ, δεν δήλωσε ενοίκια ύψους 36.000 ευρώ και υπέβαλε ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων κατά 836.000 ευρώ.
5.      Αγρότης ειδικού καθεστώτος στην Λακωνία δεν δήλωσε εισόδημα 525.000 ευρώ.
6.      Συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος στο Χαλάνδρι δεν δήλωσε εισοδήματα ύψους 240.000 ευρώ.
7.      Τέσσερα φυσικά πρόσωπα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 300.000 ευρώ, όπως προέκυψε από τον έλεγχο των τραπεζικών καταθέσεών του.
8.      Σε έλεγχο αξιοποίησης ακινήτων στη Γλυφάδα προέκυψε ανακριβής δήλωση του τιμήματος επί συμβολαίου ύψους 4.601.000 ευρώ.
9.      Τρείς οδοντίατροι και ένα νομικό πρόσωπο στη Γλυφάδα υπέβαλαν ανακριβή δήλωση φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων ύψους 4.601.000 ευρώ, ως αντισυμβαλλόμενοι της ανωτέρω επιχείρησης αξιοποίησης ακινήτων.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Αθηνών αποκάλυψε ότι πρώην δήμαρχος δήμου της Αττικής απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009 ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.
Η Περιφεριακή Διεύθυνση ΣΔΟΕ Πελοποννήσου διαπίστωσε ότι:
1. Ελεύθερος επαγγελματίας στην Μεσσηνία απέκρυψε εισόδημα 1.105.000 ευρώ, όπως προέκυψε από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών
2. Ξενοδοχειακή επιχείρηση στη Ζάκυνθο έλαβε 58 εικονικά τιμολόγια ύψους 336.000 ευρώ, προκειμένου να δικαιολογήσει χρηματοδότηση προγράμματος.
Η Περιφερειακή Διεύνση ΣΔΟΕ Θράκης αποκάλυψε ότι επιχείρηση κατασκευών στον Έβρο, εξέδωσε εικονικά τιμολόγια ύψους 3.381.000 ευρώ από το 2002 έως το 2004, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το Δημόσιο από συμψηφισμό ΦΠΑ ύψους 777.630 ευρώ.
Στην Πάτρα το ΣΔΟΕ Δυτικής Ελλάδας αποκάλυψε ότι επιχείρηση η οποία είχε ενταχθεί σε αναπτυξιακό πρόγραμμα, έλαβε εικονικά τιμολόγια, προκειμένου να δικαιολογήσει την επένδυση και ζητήθηκε η επιστροφή 1.200.000 ευρώ στο Δημόσιο, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Στην Κρήτη το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία κατά της απάτης (OLAF) πραγματοποίησε έλεγχο σε Αγρο-Κτηνοτροφικό Συνεταιρισμό σχετικά με την διανομή Γραβιέρας Κρήτης σε απόρους. Κατά τον φορολογικό έλεγχο διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις με αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα ύψους 2.620.000 ευρώ.
Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Θεσσαλονίκης συνεχίζει την έρευνα για τα αδήλωτα πρόσθετα εισοδήματα από προγράμματα της Ε.Ε. στο ΑΠΘ. Προέκυψε ότι δεν είχαν δηλωθεί 3.080.000 ευρώ από καθηγητές  του Ιδρύματος.
Επίσης, αποκάλυψε ότι 3 επιχειρήσεις έλαβαν εικονικά τιμολόγια από Αθλητικά σωματεία ύψους 845.000 ευρώ.

ShareThis